Catu izole eldivenler Birtan Elektrik farkıyla şimdi sizinle.

Avrupa standardının  EN 60903:2003 ve uluslararası standart IEC 60903:2002canlı çalışmaya uygunluk standartlarına uygun eldivenler geniş bir yelpazede üretilmektedir.  Aynı şekilde,  canlı kategorisinde çalışılan III (ölümlü riskler) için yalıtım eldiven sınıflandırır. Kişisel Koruyucu Donanım ilişkin 89/686/EEC direktifinin Madde 11b uygulamak için izlenmesi  gereken üretim AK kalitesi sağlamak için bir sisteme tabi tutulur.

Our full range of insulating gloves for live working complies with the specifications of the European standard EN 60903:2003 and the international standard IEC 60903:2002.
Likewise, our production is subjected to a system for ensuring EC quality of production by means of monitoring to implement article 11b of the 89/686/EEC directive relating to Personal Protective Equipment which classifies insulating gloves for live working in category III (mortal risks).