Birtan Elektrik izolatör ve izolatör aksesuarları grubunda tecrübeli ekibi ile her zaman yanınızda.

Birtan Electric is dedicated to our customers with experienced sales team in insulator and insulator accessories products.

 
 

Alçak Gerilim İzolatörleri.

Alçak gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında, iletkenin direğe tesbitinde bu izolatörler kullanılır. Bu grupta yer alan alçak gerilim izolatörleri, TSE, DIN ve ANSI standartlarına uygun olarak üretilir. Bu izolatörler, genel olarak aşağıda belirtilen üç alt gruba ayrılırlar:

 • Pin Tipi İzolatörler

 • Makara İzolatörler

 • Gergi İzolatörler

Bu izolatörler KER 110.1 sert porselenden üretilir. Katalogumuzda yer almayan farklı tiplerdeki alçak gerilim izolatörleri de müşteri isteğine uygun olarak imal edilebilir.

Low Voltage Insulators.

izolatör1.jpg
e95.jpg

These insulators are used for low voltage overhead distribution lines to fix the conductors to the post bodies. This group of insulators includes of low voltage insulators standardized in accordance with TSE, DIN and ANSI specifications. These insulators are divided into mainly three in accordance with types:

 • Pin Type Insulators

 • Shackle and Spool Insulators

 • Strain Insulators

These insulators are made of hard porcelain KER 110-1. Other types of insulators which are not covered in our catalogues can also be produced upon customer's request.


Pin Tipi İzolatörler.

Bu tip izolatörler, orta gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında iletkenin direğe tespitinde kullanılır. Bu grup izolatörler IEC-60383 de belirtilen B grubu yeni delinebilir nitelikte "Pin Tipi Mesnet İzolatörleri"dir. Üretim programımızdaki bu izolatörler, aşağıda gösterilen gruplara ayrılırlar:

 • En yüksek servis gerilimi 24kV'a kadar olan ve TSE, DIN normlarına uygun "Pin Tipi İzolatör"ler.

 • En yüksek servis gerilimi 36kV'a kadar olan normal ve kirli bölgelerde kullanılan TSE ve DIN normlarına uygun "Pin Tipi İzolatör"ler.

Bu izolatörler DIN 40685'e göre KER 110-1 porselen hammaddeden üretilmektedir. Katalogumuzda yer almayan diğer pin tipi izolatörler müşteri isteğine uygun olarak imal edilebilir.

Pin Type Insulators.

fotoğraf2.jpg
vhd15.jpg

These insulators are used for medium voltage overhead distribution lines to fix the conductors to the post. These insulators are indicated as "Punctureable (B Type)" insulators in IEC-60383 standard and called "Pin Type Insulators". Our production programme in this insulator group comprises the following products:

 • Pin type insulators in accordance with TSE and DIN norms up to 24kV max. service voltage level.

 • Pin type insulators in accordance with TSE and DIN norms up to 36kV max. service voltage for normal and polluted areas.

These insulators are made of porcelain KER 110-1, according to DIN 40685. Other types of insulators not covered by our catalogues can also be produced upon customer's request.


Hava Hattı Mesnet İzolatörleri.

Bu tip izolatörler, orta gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında iletkenin direğe tesbitinde kullanılır. Bu izolatörler IEC 60383 de belirtilen A grubu yani delinmez nitelikte "Hava Hattı Mesnet İzolatörleri"dir. Ürün gamımızda normal ve kirli bölgelerde kullanılan, en yüksek servis gerilimi 36kV olan tüm izolatörler üretim programımızdadır. Katalogumuzda yer almayan diğer gerilim seviyelerinde ve daha yüksek kaçak mesafeli izolatörler de müşteri isteğine uygun olarak imal edilebilir.

Bu tip izolatörlerde kullanılan poselen hammadde, DIN 40685 standartına göre KER 110-10 veya KER 110.2'ye uygundur.

Line Post Insulators.

3681221198_6fd4d3febb_o.jpg
c4-170.jpg

These insulators are used for medium voltage overhead distribution lines to fix the conductors to the post. These insulators are indicated as "Non-Punctureable (A Type) insulators in IEC 60383 standard and called "Line Post Insulators". Insulators are covered by this product line with max. service voltage of 36kV and suitable for normal and polluted areas are included in our production programme. Insulators which are not covered by this catalogue with different service voltage levels and with higher creepage distances can also be produced upon customer's request.

These insulators are made of porcelain KER 110.1 or KER 110.2, according to DIN 40685.


Zincir İzolatörler.

Bu tip izolatörler, orta ve yüksek gerilim enerji iletim ve dağıtım hatlarında iletkenin direğe asılarak veya gerilerek tesbit edilmesinde kullanılır. Üretim programındaki izolatörler aşağıda gösterilen gruplara ayrılır.

 • Top ve yuva mafsallı normal tip zincir izolatörler

 • Top ve yuva mafsallı kirli bölgelerde (sis tipi) kullanılan zincir izolatörler

Dağıtımımızdaki bütün izolatör porselen gövdeleri rutin testlerden geçirilir. (hidrolik iç basınç, rutin mekanik ve elektrik testleri) Aşağıdaki test ve kontroller yapılır:

 1. IEC 60383 tip ve numune testleri

 2. IEC 60797 kalıcı mukavemet testi

 3. IEC 60575 termal mekanik dayanıklılık testi

 4. IEC 60120 top ve yuva ölçüleri mastar kontrolü

 5. IEC 60372 top ve yuva kilitleme ölçüleri kontrolü

 6. ANSI-C29.2 çekiç testi

Zincir izolatörlerin tip ve kullanım miktarları, işletme gerilimi ve ortam kirliliğine göre dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu izolatörlerde, DIN 40685 standardına göre KER 110.1 veya KER 110.2 porselen hammadde kullanılmaktadır.

String Insulators. (cap and pin type)

These insulators are used for medium and high voltage overhead transmission and distribution lines for suspension or tension of conductor to the posts. Our production programme in this insulator group comprises the following products.

u60.jpg
 • Ball and socket coupling normal type chain insulators

 • Ball and socket coupling anti pollution (fog) type chain insulators

The porcelain bodies of all these insulators are subject to hydraulic internal pressure, rutine mechanical and electrical tests. The following tests are also performed:

 1. IEC 60383 type and sample tests

 2. IEC 60797 residual strength tests

 3. IEC 60575 thermal mechanical performance tests

 4. IEC 60120 dimensions control of ball and socket coupling

 5. IEC 60372 locking device control for ball and socket coupling

 6. ANSI-C29.2 impact tests

The types and quantities of the insulators for different service voltage and pollution levels to be fixed cautiously.


Orta Gerilim Silikon İzolatörler.

Orta gerilim kompozit izolatörler OG dağıtım enerji nakil hatlarında kullanılırlar. Deniz ve endüstriyel kirliliğin yüksek olduğu bölgelerde hidrofobik özelliğinin yüksek olması sayesinde daha iyi yalıtım sağlaması, kompozit izolatörün delinmez tip olması, montaj kolaylığı, porselen izolatöre ve cam izolatöre oranla daha hafif olması gibi avantajlarından dolayı tercih edilmektedir.

Kompozit izolatörler katkısız saf silikon olan LSR (sıvı silikon) ürünü ile üretilmektedir. 

Medium Voltage Silicon Insulators.

These types composite insulators used in medium voltage distribution power lines. These insulators are preferred because of their advantages, areas close to the sea and industrial pollution in regions of high hydrophobic properties to the high insulation to provide better, be impenetrable type, easy assembly, according to the porcelain insulator and glass insulator to the lighter.

Composite insulators are being produced with pure LSR (liquid silicon rubber) silicone. All design and type tests are being tested in accredited laboratories according to IEC 61109 and IEC 62217 standards. 

21.09.2016.png

Diğer izolatör çeşitlerimiz;

 • Çubuk İzolatörler

 • Orta ve Yüksek Gerilim Silikon İzolatörler

 • Demiryolu İzolatörleri

 • Dahili Mesnet İzolatörleri

 • Harici Mesnet İzolatörleri

 • Yüksek Gerilim Mesnet İzolatörleri

 • Transformatör Geçit İzolatörleri

 • Duvar Geçit İzolatörleri

Listede bulunmayan özel izolatör istekleriniz için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Our other insulator types;

 • Long Rod Insulators

 • Medium and High Voltage Composite Insulators

 • Railway Insulators

 • Indoor Post Insulators

 • Outdoor Post Insulators

 • High Voltage Post Insulators

 • Transformator Bushing Insulators

 • Wall Bushing Insulators

Other special insulators needs, please contact our company here.

İzolatör Aksesuarları ve Diğer Hat Malzemeleri.

Insulator Accessories and Other Line Equipments.


En iyi hava hattı malzemeleri Birtan Elektrik stoklarında sizleri bekliyor.

Our best aerial line products are waiting for you in Birtan Electric.

Elektrik İletim ve Dağıtım Ekipmanlarımız:

K1 Tek Askı / Gergi Hırdavatları
1 Çift Askı / Gergi Hırdavatları
2 Tek Askı / Gergi Hırdavatları
2 Çift Askı / Gergi Hırdavatları
66800 Tek Askı / Gergi Hırdavatları
68000 Çift Askı / Gergi Hırdavatları
77000 Tek Askı / Gergi Hırdavatları
77000 Çift Askı / Gergi Hırdavatları
Gergi Klempleri / Askı Klempleri
80, B80, B95 İzolatör Demirleri
80 Deveboynu İzolatör Demirleri
C35, B35, C15, B15, VHD20, VKS35 İzolatör Demirleri
Askı Kancası, Saplamalar, Özengi Demirleri
Armatür Boruları
Civatalar, Şakıllar, Toplu Gözler ve diğerleri


 

 

 

İzolatör ve izolatör aksesuarlarını internet mağazamızdan satın alın.

www.birtanstore.com