Gazlı Kesiciler. Vakumlu Kesiciler. SF6 Gazlı Ayırıcılar. 

Gas Circuit Breakers. Vacuum Circuit Breakers. SF6 Load Break Switches.


SF6 Gazlı Kesiciler. 

SF6 Gas Circuit Breakers. 

SF6 Gazlı Kesiciler IEC 62271-100'e uygun olarak imal edilmekte olup dünyaca kabul edilen akredite laboratuarlarda IEC 62271-100 standartlarına göre test edilmiştir ve test sertifikasına sahiptir.
SF6 gazlı orta gerilim kesicileri anma gerilimi 36kV anma akımı 1250 A kadar olan tüm sistemlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. SF6 gazlı kesicilerinde yalıtım ve ark söndürme ortamı olarak sülfür hekza florür gazı kullanılmaktadır. Ark söndürme ortamı ve parçaları,sızdırmaz mühürlü basınç ortamı ve elektriksel izolasyonu yüksek izole tüplerin içindedir.

SF6 GAZI VE SÖNDÜRME SİSTEMİ

SF6 gazı eşsiz dielektrik özelliklerine sahip normalde (elektrik arkı ile karşılaşmamış halde ) zehirsiz, kokusuz, elektronegetif hızlı rejenerasyon özelliklerine sahiptir. SF6 gazı atmosfer basıncında dielektrik dayanımı havanın 2,5 ila 2,6 katıdır.

SF6 gas circuit breakers are produced in accordance with TSE 3039 also they have
been tested at CESI laboratory according to IEC 62271-100 and they have the test certificate.

PRESENTATION

SF6 gas circuit breakers are suitable for all system requirements up to 36 kV rated voltage,
1250 A rated current. Sulphur hexafluoride for insulation and breaking is used in SF6
gas circuit breakers. The extinguishing chamber and components are kept in a sealed pressure system type envelopes with high insulation.


Vakumlu Devre Kesiciler. 

Vacuum Circuit Breakers. 

 
 

DV 3AG serisi vakumlu devre kesicileri IEC 62271-100 ve TS EN 62271-100 standartlarına uygundur. Dünyaca kabul edilen akredite laboratuarlarda test edilerek IEC standartlarına uygunluk sertifikası almışlardır. Vakumlu devre kesiciler anma gerilimi 36kV, anma akımı 2500 A'e kadar olan tüm sistemlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Bakım gerektirmeyişi, operasyon sayısının yüksek oluşu, hızlı tekrar kapanma yapabilmesi ve işletme güvenliğine sahip olması en belirgin üstün özellikleri arasında sayılabilir.

VAKUM KUTUPLARI HAKKINDA

Kontak aşınmasının çok küçük değerlerde olması nedeniyle,vakum kutuplarının elektriksel ömürlerini nominal akım için 20.000 açma/kapama olarak kısa devre kesme akımı için ise 100 açma/kapama olarak belirtebiliriz. Vakum ortamında akımın kesilmesi hiçbir yan ürün üretmez. Hava geçirmez contalar vasıtasıyla vakum kutuplarının çevre ile temması tamamıyla engellenmiştir. Uygulanan kontak gerilimi nedeniyle kontakların direnç değerleri açma/adedi ne olursa olsun çok düşük sabit değerlerdedir. Ayrıca oksitlenme yapmamaları nedeniyle yıllar sonra bile kontak yüzeyleri metal olarak temiz bir şekilde kalılar.

CURRENT INTERRUPTION IN VACUUM

The vacuum circuit breaker does not require an interrupting and insulating medium. In fact, the interrupters do not contain ionisable material. In any case, on separation of the contacts a metal vapour arc is generated made up exclusively of melted and vaporised contact material. The metal vapour only remains supported by the external energy until the current is cancelled in the vicinity of natural zero. At that instant, the rapid reduction in the load density carried and the rapid condensation of the metallic vapour, leads to extremely rapid dielectric recovery. The vacuum interrupter therefore recovers the insulating capacity and the capacity to withstand the transient return voltage, definitively extinguishing the arc.

Since high dielectric strength can be reached in the vacuum, even with minimum distances, interruption of the circuit is also guaranteed when separation of the contacts takes place a few milliseconds before passage of the current through natural zero. The special contacts design and material, as well as the limited duration and low voltage of the arc, guarantee minimum contact wear and long life. Furthermore, the vacuum prevents their oxidation and contamination.


SF6 Gazlı Ayırıcılar.

SF6 Gas Load Break Switches. 

 

SF6 Gazlı Ayırıcılar / SF6 Gas Load Break Switches

 

D.Y.1.AG-3 Tipi SF6 Gazlı Yük Ayırıcıları IEC standartlarına uygun olarak üretilmiş olup,uluslar arası kabul gören akredite olmuş test labaratuarlarında test edilmiş ve oanaylanmıştır. Sistemin yük altında açma ve kapama kontrolü yapmak için kullanılırlar. Yük Ayrıcılarda izolasyon için SF6 gazı kullanılmış olup 20 yıl sızdırmazlık özelliğine sahiptir.

DYA 36 - X4 Type DPS mark SF6 Gas Load Break Switches are produced in accordance with IEC standarts and also they were tested and approved in international test laboratories. They are used for the purpose of the system to make opening and closing below load. SF6 gas has been used in load break switches for insulation and it has leakproofing characteristic for 20 years.