25.07.2016-2_large.png

OG sigorta ve ayırıcılarımızı seçmeniz için birkaç neden.

  • En iyi kalite / fiyat garantisi veriyoruz.

  • Ayırıcılar ve OG sigortalarımızın kalitesi test raporlarıyla belgelenmiştir.

  • Ayırıcılarımız TSE belgelidir.

  • Üretim kapasitemiz ile en erken teslim ediyoruz.

  • Birtan Elektrik'in uzman ve tecrübeli kadrosuyla kesintisiz müşteri memnuniyeti.

There are several reasons to choose our MV fuse and disconnectors.

  • We provide the best quality / price guarantee.

  • The quality of our disconnectors and MV fuses has been passed in test reports.

  • We deliver the earliest with our production capacity.

  • Customer oriented relationship with our expert sales team.


OG Sigortalar / MV Fuses

 

TS EN 60282-1 standardında tanımlandığı gibi akım sınırlayıcı ARTÇI SINIFI sigortalardır ve bu standarda uygun olarak imal edilmektedirler.
Artçı sınıfı sigortalar beyan edilen minumum kesme akımından (Imin), en büyük kesme akımına (I1 ) kadar olan akımları güvenli olarak kesebilen sigortalardır. Bu sigortalar 12 kV'tan 36 kV. ' a kadar gerilimlerde harici ve dahili merkezlerde kullanılabilirler.
"Yüksek Gerilim Artçı Sigortaları" nın konstrüksiyonu aşağıdaki gibidir.

Sigortaların gövdesi yüksek kaliteli kahverengi sırlı porselen borudan oluşmaktadır.Nikel kaplı temas başlıkları 1mm kalınlığında elektrolitik bakırdan imal edilmiş olup porselen borunun ucundaki yive sıvanarak tutturulmuştur. Başlık ile boru arasında kullanılan özel conta sızdırmazlığı sağlamaktadır. Porselen borunun içerisinde üzerine özel gümüş banttan erime elemanı sarılmış yıldız şeklinde seramik tij bulunmaktadır. Aşırı akımlarda sigortanın sağlıklı çalışabilmesi için, minumum kesit sağlamak amacıyla gerektiği kadar çok saf gümüş erime elemanı paralel bağlanır.

Erime elemanları yıldız tij uçlarında bulunan bakır bant üzerine kaynakla tutturulur. Bakır bant da her iki bakır başlığa özel kaynakla bağlanır. Sigorta kısa devre akımına maruz kaldığında veya aşırı zorlandığında içeride oluşan arkın söndürülmesi ve ısının tahliye edilmesi için özel tanecikli kuvars kumu ile doldurulur. Sigortanın bir bölümü de mekanik gösterge sistemidir. Aşırı akım anında erime elemanı eridiğinde pim belirli bir kuvvetle dışarıya doğru hareket eder.Bu hem sigortanın attığını gösterir hem de bazı anahtarlama cihazlarının çalışmasını sağlar.

Mekanik göstergeli ve göstergesiz olmak üzere iki tiptir. 

As defined in TS EN 60282-1 standard, current limiters are INSULATED class fuses and are manufactured in accordance with this standard.
After-class fuses are fuses that can safely disconnect currents from the declared minimum cut-off current (Imin) to the largest cut-off current (I1). These fuses are 36 kV from 12 kV. They can be used in external and internal centers at voltages up to.
The construction of the "High Voltage Insulation Fuses" is as follows:

The body of the fuses consists of high-quality brown glazed porcelain pipes. The nickel-plated contact heads are made of electrolytic copper with a thickness of 1mm and are attached by plastering on the end of the porcelain pipe. The special gasket used between the cap and the pipe provides sealing. Inside porcelain pipe is a star shaped ceramics tiji which is wrapped with melting element from special silver tape. In order to ensure a healthy operation of the fuse during overcurrents, as many pure silver melting elements as necessary are connected in parallel to ensure a minimum cross section.

Melting elements are welded onto the copper tape located on the star tij tips. Copper tape is also connected to both copper heads by special welding. When the fuse is exposed to short circuit current or when it is extremely difficult, it is filled with special granular quartz sand to drain the arc formed inside and to discharge the heat. A part of the insurance is also a mechanical indicator system. At the time of overcurrent, the pin moves outward with a certain force when the melting element melts. This shows both the fuse blown and allows some switching devices to operate.

There are two types, mechanical indicator and no indicator.

 

36 kV OG Sigortalar / 36 kV MV Fuses

36 kV OG Sigortalar / 36 kV MV Fuses

 
 
 
 

Sigorta Seçim Tablosu / Fuse Selection Table.

Kullanacağınız OG sigortanın amperini seçin.

Choose the best amp value for your transformer.


Kalite / Quality

Bilgili ve teknolojik altyapısıyla ürünlerimiz, pazarın en kaliteli malzemelerinden oluşmaktadır.

Kalite belgeleri ve test raporlarımız için müşteri danışmanımızla iletişime geçin.

With our experienced and knowledgable team, our products are the best quality in the market.


Katalogumuzu ve fiyat listemizi dokümanlar sayfasından indirin.

Download our product catalogue and price list in our documents page.


OG Ayırıcılar / MV Disconnectors

 

-  Ayırıcılar TSEve IEC standartlarına ve TEDAŞ şartnamelerine uygun olarak üretilmektedir. Kısa devre akım testleri ICMET laboratuvarında yaptırılmıştır.
-  Ayırıcılar orta gerilim şebekelerinde ve sadece yüksüz devrelerin açılıp kapatılmasındakullanılır.
- 12 - 17,5 - 36 kV. , dahili harici ve topraklama ayırıcıları olmak üzere 1250 A. 'e kadar çeşitleri bulunmaktadır.
- Ayırıcılar tek fazlı veya üç fazlı olup normal , topraklamalı , sigortalı ve sigortalı topraklamalı olmak üzere 4 tiptir.
- Ayırıcılar alttan ve üstten topraklamalı olarak iki şekilde de kullanılabilirler. Ayrıca ana mil ile toprak mili arasında mekanik kilitleme sistemi uygulanabilir.
- Dahili kumanda kolları ; elektromekanik kilitlemeli 24 v. ,  110 v. Bobinli ,  4 açık - 4 kapalı kontağa kadar şalterli kollar üretilmektedir.
- Bıçaklarda çift taraflı korunmuş yaylar kullanılarak minimum geçiş direnci sağlanmıştır.
- Ayırıcılar asgari 5 mm. Kalınlığında saçtan kıvrılarak hazırlanan U profil ve 60 mm.'lik köşe-bentlerden oluşan ana şaseye sahiptir.
- Elektrolitik bakırdan üretilen bıçak ve kontaklar gümüş kaplamalıdır.
- İzolatörler , haricilerde porselen , dahililerde ise isteğe bağlı olarak porselen veya epoksi olarak kullanılmaktadır.
1- İmalattaki bütün kaynak işlemlerinde gaz altı kaynağı kullanılmaktadır.
2- Şase ve tüm metal aksam daldırma galvaniz kaplanmaktadır.
3- Ayırıcı ana milleri altıköşe 27 mm. Transmisyon çeliğinden yapılıp , prinç yataklar içinde çalıştırılmaktadır.
4- Firmamız TS EN ISO9001 Kalite Sistem Belgesine sahiptir.
5- Normal ve topraklı ayırıcılar için TSE UYGUNLUK BELGESİ , sigortalı ve sigortalı topraklı ayırıcılar için de TSEK KALİTE UYGUNLUK BELGESİ mevcuttur.

 - Disconnectors are manufactured in accordance with TSE IEC standards and TEDAS specifications. Short circuit current tests were performed in the ICMET laboratory.
- Disconnectors are used in medium voltage networks and only when unloaded circuits are switched on and off.
- 12 - 17,5 - 36 kV. , Internal and external earth and grounding disconnectors up to 1250 A.
- Disconnectors are single-phase or three-phase, normal, grounded, insured and insured with four types of grounded.
- Disconnectors can be used both in bottom and bottom earthed. Mechanical locking system can be applied between main shaft and ground shaft.
- Built-in control levers; With electromechanical lock 24 v. , 110 v. coiled, 4 open - 4 closed contacts are produced with switch arms.
- Minimum transition resistance is provided by using double-sided protected springs.
- Disconnectors minimum 5 mm. It has a U-profile prepared by twisting the hair in its thickness and a main chassis composed of corner-bent of 60 mm.
- Knives and contacts made of electrolytic copper are silver plated.
- Isolators are used as porcelain, except porcelain or epoxy as required.
1- All welding processes in production use gas-fired welding.
2- The frame and all metal parts are galvanized.
3- Disconnectors main shaft bottom yoke 27 mm. The transmission is made of steel and is operated in brass beds.
4- Our company has TS EN ISO 9001 Quality System Certificate.
5- TSE DECLARATION CERTIFICATE for normal and grounded disconnectors, TSEK QUALITY DECLARATION DOCUMENTS for insured and insured earth disconnect switches.


Ayırıcı Ölçüleri. Measures of Disconnectors.

Özel ebatlı siparişler için lütfen firmamızla iletişime geçin.

For custom size orders, please contact our company.

Dahili Ayırıcı / Indoor Disconnector

Harici Ayırıcı / Outdoor Disconnector


Ayırıcılar ve OG Sigortalar Birtan Store'da.

Normal, topraklı, sigortalı, harici, dahili seçenekleriyle tüm ayırıcılar ve sigortalar mağazada.