Sizlere en iyi topraklama ürünlerini sunuyoruz.

 

Galvanizli Topraklama Kazığı (Elektrodu) ve Topraklama Şeridi.

Topraklama sisteminde köşebent topraklama elektrotları kullanılmaktadır. Topraklamada kullanılacak olan elektrot som bakır veya galvaniz kaplı çelik olmalıdır. Galvanizli çelik topraklama elektrodu sıcak daldırma galvaniz yöntemi ile çinko kaplanmış olup, galvaniz kalınlığı en az 70 mikron olmalıdır.

Topraklama elektrotları toprak ile sürekli temasta bulunduğu için korozyona karşı dayanıklı malzemeden olmalıdır. Yani kullanılan elektrotlarda önemli olan korozyon direncidir. Bu direncin artırılması için yapılan galvaniz kaplamanın TS 914 EN ISO 1461 standardının belirttiği aralıklarda olmalıdır. 

Mal ve can güvenliği açısından çok önemli olan topraklama konusunda daha duyarlı davranarak ucuz ve basit çözümlerden kaçınılmalıdır.

Ucuz ve hatalı topraklamanın sonuçlarının bedeli karşılanamayacak kadar ağır olabilir.

Topraklama bir kez yapılan ve telafisi çok maliyetli bir uygulamadır.

 

Birtan Elektrik Topraklama Kazığı

Birtan Elektrik 36kV Hat Topraklama Teçhizatı

36kV Hat Topraklama Teçhizatı. 

Kullanma Kılavuzu:

Çalışma bölgesinin baş ve son tarafından olmak üzere önce topraklama kazığı boyunun yeteceği mesafede uygun bir zemine çakılır. Makaradaki kablo açılarak kablonun serbest ucu mengene ile topraklama kazığına sıkıca bağlanır. Manevra ıstankasına klips başlığı takılır, klipsler bu başlığa takılarak ıstanka yardımıyla klipslerin ağızları hattın altına gelecek şekilde tutularak, aşağıdan itilmek suretiyle klipslerin hatta takılması sağlanır. Hatta takılan klips kendiliğinden ıstanka başlığından çıkarak hat üzerinde kalır. 3 klips de bu şekilde takıldıktan sonra hat kısa devre edilmiş ve topraklanmış olur.

Teçhizatı hatta bağlamadan, teçhizat devresi üzerindeki bütün vidalı irtibatlar kontrol edilerek gevşemeler varsa sıkılmalıdır.

Hat topraklandıktan sonra, üzerinde çalışılır, çalışma bitince yine ıstanka başlığındaki saplamalar klipslerin deliğine takılarak klipsler aşağı doğru çekilir, klipsler hattan çıkar ve başlık üzerine takılır.

Teçhizat hattan ayrıldıktan sonra hat servise alınır.

Teçhizat hatta takılmadan önce, hattan çıkarıldıktan sonra topraklama kablosu ve kazığı sökülür. Bu suretle hatta bulunması muhtemel statik gerilimler tehlikesizce deşarj edilir.

Hatta çalışırken, yanlış manevralarla hatta gerilim verilmesine karşı enerjinin geliş yönünde bir topraklama teçhizatı yeterli ise de, iklim şartlarına göre atmosferik gerilim tehlikesine karşı uç taraftan da ikinci bir topraklama yapılarak can emniyeti sağlanmasında fayda vardır. 

Teçhizatın iniş kablosu 16m boyunda olup yüksek gerilim hatlarına yetişecek miktardadır. Klipsler 3-20mm Q hatlara takılabilecek tarzdadır.

16mm2 kablosu 1 saniye müddtle 4000A'e dayanır. Istanka 3-75kV arasında kullanılır.

 Muhafaza:

Kablo ve ıstankanın direkt güneş ışınlarında açıkta bırakılmaması, pas ve neme karşı rutubetsiz yerlerde ambalajında korunması gerekir. 

36kV Hat Topraklama Datasheet

36kV Bara Topraklama Teçhizatı. 

OG baralarda 36kV'a kadar yapılacak olan çalışmalarda barayı geçici olarak faz-faz ve faz-toprak arası kısa devre eden güvenlik teçhizatıdır.

Çalışması:

36kV Bara Topraklama Teçhizatı

Bara topraklama teçhizatı, baralara bağlanan klipsler, fleksibıl kablolar yardımıyla bir noktada birleşerek baraları kısa devre eder, bu kısa devre noktası da iniş kablosu ve mengenesi yardımıyla toprak hattına veya barasına bağlanarak, baraları kısa devre eder ve toprağa bağlamış olur. Bu bağlantıların çalışılan yerin enerjinin geldiği tarafında yapılması gerekir. İki yönlü beslemede çalışma alanının her iki yönünü de topraklamak gerekir.

Kullanım:

3 fazlı baralarda yapılacak geçici topraklamalarda kullanılacacağından 40mm'lik 2x16mm ile 2x120x10mm arasındaki baraları kavrayabilecek şekilde dizayn edilmiş 3 adet klips vardır. Bara tipine uygun klipsler, fleksibıl kabloların faz tarafına sıkıca bağlanırlar. Önce topraklama mengenesi topraklama hattına veya barasına sıkıca bağlanır, sonra eklenmiş teleskopik ıstankanın ucuna klipslerin 6 köşe milleri takılarak ıstanka ile çevirmek suretiyle klipsler baralara tutturulur. Bu suretle 3 faz aralarında kısa devre edilmiş ve toprağa bağlanmış olur. Klipslerin ve mengenenin boyasız ve passız noktalara takılmasına dikkat edilmelidir. Teçhizat, baralara bağlanmadan önce bütün bağlantı vidalarının iyice sıkıştırılmış olduğuna dikkat edilmelidir. Teçhizatın işi bitip söküleceği zaman önce klipsler baradan çıkarılmalı sonra toprak mengenesi açılmalıdır.

Teçhizatın klipsleri ve mengenesi alüminyum enjeksiyon dökümden yapılmıştır. Kablosu 0,20mm Q bakır tellerden 16mm2 kesitinde, üzeri sürtünmelere karşı koruyucu 5kV izolasyon mertebesinde şeffaf plastik kaplanmıştır. Faz kablolarının boyu 2m ve topraklama iniş kablosunun boyu 2 metredir. Istanka 32/40mm Q yalıtkan borudan iki parçalı teleskopik tiptedir. Tam boyu açık halde 2 metredir.

Komple teçhizat metal bir kutu içinde ıstanka çadır bir kılıftadır. Istanka 75kV ile test edilmiştir.

TEİAŞ tipi özel imal edilen bara topraklama teçhizatında 70mm2 kesitinde dışı şeffaf kablo kullanılmaktadır. Faz kabloları 1,5mt, topraklama iniş kablosu 2,5mt'dir.

Muhafaza:

Kablo ve ıstankanın uzun süre direkt güneş ışınlarında kalmamasına dikkat edilmelidir. Rutubetsiz yerde saklanmalıdır.

36kV Bara Topraklama Teçhizatı

154kV Hat - Bara Topraklama Teçhizatı. 

Enerji hatlarında orta ve yüksek gerilim bakım arıza ve onarım periyotları içerisinde katları topraklayarak çalışanların can emniyetini sağlamak amaçlı yapılmış teçhizattır.

Kullanım:

Birtan Elektrik 154kV Hat - Bara Topraklama Teçhizatı

Teçhizat ancak yetkili personel tarafından yazılı talimatlara uyarak kullanılabilir. Manevra esnasında topraklama kablosuna yaklaşılmaması önemle dikkate alınması gereken husustur.

1- İlk aşama bara klipsleri ve topraklama klipsleri üzerlerindeki civata kullanılarak şeffaf izole kabloya vidalanarak çantadaki anahtarla, çözülmeyeceği sıklıkta sıkıştırılarak monte edilmelidir.

2- Toprak klipsleri topraklamayı temin edecek madeni bir bölgeye sıkıca sabitlenecek ve çıkmayacağı elle sarsılarak kontrol edilecektir.

3- Bara klipsleri ıstankalara takılacak, toprak klipsleri sıkıca takılı olduğundan emin olduğundan emin olduktan sonra ıstanka yardımı ile bara klipsleri baralara takılacaktır.

4- Teçhizat sökülürken önce klipsler baralardan çıkarılacak sonra toprak klipsleri açılacaktır.

Teçhizat Aksamı:

1- 3 adet 954 MCM'den 1272 MCM'e kadar hatları kavrayacak ve geçirilerek hatta takılacak alüminyum bara klipsleri.

2- 3 adet bara klipsleri ile topraklama klipslerini birleştiren 70mm2 kesitli içi görünür bakır örgülü şeffaf izoleli kablolar.

3- 3 adet kabloların topraklanacak bölüme bağlantısını temin eden alüminyumdan, vida ile sıkıştırılan topraklama klipsi.

4- 2 adet topraklama klipslerini baraya takıp çıkarmak için kullanılan Q 40mm çapında 2 metre cam elyaf takviyeli fiber yanmaz ve aleve dayanıklı içi kapalı boru şeklinde topraklama ıstankaları.

5- 1 adet klipsleri taşıyan elektrostatik boyalı, kilitli metal çanta

6- 1 adet bez kablo muhafaza çantası.

7- 1 adet izole ıstanka muhafaza çantası.

Kullanılacak Istankalar:

2 adet 154kV hatlar için 2 metre boyunda birbirine eklenen, tamamı 4 metre boyunda ucu klips geçmeli metal kullanmamış ıstankalar.

Istanka yüksek gerilim hat ve dağıtım merkezlerinde hat ve baraları topraklama teçhizatında kullanılmak üzere yapılmıştır.

Yapısı:

Istanka Q40mm cam elyaf takviyeli fiber alaşımlı boru şeklinde yapılmıştır. Birbirine eklenerek kullanılan 2 metre boyunda 2 parçadan yapılmıştır. Toplam boyu 4 metredir.

1- Istankalar üzerinde yazılı kullanma gerilimden daha yüksek bir gerilimde kullanılmamalıdır. Istankaların test gerilimleri aşağıdaki değerlerden az değildir.

2- Mekanik dayanıklılığı TEAŞ eğilme şartlarını mutlaka sağlamaktadır.

3- Istankaların üzerinde tutma bölümünü sınırlayan bir disk vardır. Üzerinde elektrik atlaması riske alınmaması amaçlı metal parça kullanılmamıştır.

4- Istankaların yapısı boru biçiminde içinin nem almaması için iki baştan kapatılmıştır.

5- Istankanın 2 parçası birbirine eklenmeden kullanılmamalıdır.

Değerleri:

Istankanın Ölçüleri ve Test Özellikleri:

15Kullanma Gerilimi: 0-154kV AC

Test Gerilimi: 220kV AC

Kaçak Akımı: <120uA

Boyu Çapı Eğilmesi: >2m 40mm 25/85 N/mm

Labarotuvar: Elliott Company

Depolama:

1- Neme ve direk güneş ışıklarına karşı depolamayınız.

2- Tozlanmış ve nemlenmiş ıstankaları tozunu ve nemini temizlemeden kullanmayınız.

154kV Hat Bara Topraklama Teçhizatı

380kV Hat - Bara Topraklama Teçhizatı. 

380kV Hat - Bara Topraklama Teçhizatı

Enerji hatlarında orta ve yüksek gerilim bakım arıza ve onarım periyotları içerisinde hatları topraklayarak çalışanların can emniyetini sağlamak amaçlı yapılmış teçhizattır.

Kullanım:

Teçhizat ancak yetkili personel tarafından yazılı talimatlara uyarak kullanılabilir. Manevra esnasında topraklama kablosuna yaklaşılmaması önemle dikkate alınması gereken husustur.

1- İlk aşama bara klipsleri ve topraklama mengeneleri üzerlerindeki civata kullanılarak şeffaf izole kabloya vidalanarak çantadakş anahtarla, çözülmeyeceği sıklıkya sıkıştırılarak monte edilmelidir.

2- Topraklama klipsleri, topraklamayı temin edecek madeni bir bölgeye sıkıca sıkıştırılacak ve çıkmayacağı elle sarsılarak kontrol edilecektir.

3- Hat klipsleri ıstankaralara takılacak, toprak mengenesi sıkıca takılı olduğundan emin olduktan sonra ıstanka yardımı ile hat klipsleri baralara takılacaktır.

4- Teçhizat sökülürken önce klipsler hatlardan çıkarılacak sonra toprak mengenesi açılacaktır.

Teçhizat Aksamı:

1- 3 adet 954 MCM'den 1272 MCM'e kadar hatları kavrayacak ve geçirilerek hatta takılacak alüminyum bara klipsleri.

2- 3 adet klipslerde topraklama klipslerini birleştiren 70mm2 kesitli içi görünür bakır örgülü şeffaf izoleli kablolar.

3- 3 adet kabloların topraklanacak bölüme bağlantısını temin eden alüminyumdan, vida ile sıkıştırılan toprak klipsi.

4- 3 adet topraklama klipslerini hatta takıp çıkarmak için kullanılan Q 40mm çapında 2 metre cam elyaf takviyeli fiber yanmaz ve aleve dayanıklı içi kapalı boru şeklinde topraklama ıstankaları.

5- 1 adet klipsleri ve mengeneleri taşıyan elektrostatik boyalı, kilitli metal çanta.

6- 1 adet bez kablo muhafaza öantası.

7- 1 adet izole ıstanka çantası.

Kullanılacak Istankalar:

3 adet 380kV hatlar için 2 metre boyunda birbirine eklenen, tamamı 6 metre boyunda ucu klips geçmeli, metal kullanılmamış ıstankalar.

Istankalar yüksek gerilim hat ve dağıtım merkezlerinde hat ve baraları topraklama teçhizatında kullanılmak üzere yapılmıtır.

Yapısı:

Istanka Q40mm cam elyaf takviyeli fiber alaşımlı boru şeklinde yapılmıştır. Birbirine eklenerek kullanılan 2 metre boyunda 3 parçadan yapılmıştır. Toplam boyu 6 metredir.

1- Istankalar üzerinde yazılı kullanma geriliminden daha yüksek bir gerilimde kullanılmamalıdır. Istankaların test gerilimleri aşağıdaki değerlerden az değildir.

2- Mekanik dayanıklılığı TEAŞ eğilme şartlarını mutlaka sağlamaktadır.

3- Istankaların üzerinde tutma bölümünü sınırlayan bir disk vardır. Üzerinde elektrik atlaması riske alınmaması amaçla metal parça kulanılmamıştır.

4- Istankaların yapısı boru biçiminde içinin nem almaması için iki baştan kapatılmıştır.

5- Istankanın 3 parçası birbirine eklenmeden kullanılmamalıdır.

Değerleri:

Istankanın Ölçüleri ve Test Özellikleri;

Kullanma Gerilimi: 0-380kV AC

Test Gerilimi: 400kV AC

Kaçak Akımı: <120uA

Boyu Çapı Eğilmesi: >2m 40mm 25/85 N/mm

Laboratuvar: Elliott Company

Depolama:

1- Neme ve direk güneş ışıklarına karşı depolamayınız.

2- Tozlanmış ve nemlenmiş ıstankaların tozunu ve nemini temizlemeden kullanmayınız.

380kV Hat Bara Topraklama Teçhizatı