Alüminyum Filmaşin. Alüminyum Tel. Tam Alüminyum İletken. Çelik Özlü Alüminyum İletken. Alüminyum Alaşımlı İletken. 

Wire Rod. Aluminium Wire. All Aluminium Conductor. Aluminium Conductor With Steel Reinforced. All Aluminium Alloy Conductor.


Alüminyum Filmaşin /  Wire Rod

Alüminyum Filmaşin / Wire Rod

Alüminyum Filmaşin.

Alüminyum filmaşinler yüksek kalitede, üstün teknoloji ile sürekli ve sıcak haddeleme ile tel çekmeye uygun ve homojen bir yapıda, boşluksuz, damarsız, çatlaksız temiz ve düzgün bir yüzeyde üretilir. Kalite siste ve üretim planı gereği prosesin her aşamasında kalite kontrol testlerinden geçirilir. İsteğe uygun olarak 9,5mm ve 12,00mm çaplarında ve 1 veya 2 ton büyüklüğünde bobinler halinde ambalajlanır.

Wire Rod.

Alumunium wire rods are produced continuously, clean and tidy surface, as high quality homogenous with continuous cast system. According to our quality system and our production procedure, products examined with quality control tests at every stage of production. Diameter of the rods 9,5mm or 12mm, packaged 1 or 2 tons of weight of coils according to the customer's desire.


Ambalajlama.

Her kangal plastik veya çelik bantlarla bağlanır ve tahta paletler ile sevk edilir. Ayrıca kangalların üzerinde bir etiket bulunur. Bu etiket üzerinde malzeme cinsi, çapı, net, brüt ağırlık, kangal numarası, müşteri ismi ve sipariş numarası bilgileri yazılır.

Packaging.

Every coil is tied with plastic or steel belts and dispatched with wooden pallets. And also there is a label on coils. On the label: material type, material diameter, net weight and gross weight, coil number, customer name and order number are written.

Ambalajlama /  Packaging

Ambalajlama / Packaging

 
tel.jpg
 

Alüminyum Tel /  Aluminium Wire

Alüminyum Tel / Aluminium Wire

Alüminyum Tel.

Bağ tell veya özel üretim amaçlı olarak kullanılan alüminyum teller yüksek kaliteli filmaşinlerden soğuk çekme yöntemi ile tel çapı standartlarla belirtilen toleranslar içinde kalacak şekilde, homojen bir yapıda üretilir. Prosesin her aşamasında üretim planı veya müşteri şartnamelerine uygun kalite kontrol testleri yapılır. İsteğe uygun olarak makara veya kangallar halinde ambalajlanır.

Aluminium Wire.

Aluminium wires are used as tie wires of special productions produced in homogenous structures, from high quality wire rods, conforming to the standards. In every stage of the process, quality control tests in accordance with production plans and quality plans are made. They are packaged as coils according to customer's desires.

 

 
8.9.jpg
 

 
all-aluminum-conductor-aac-acsr-336.jpg
 

Tam Alüminyum İletken.

Alçak gerilim dağıtım hatlarında kullanılan tam alüminyum iletkenler TS EN 50182 standartlarına uygun olarak imal edilirler. İletkenler yedi veya daha fazla telden eş merkez tabakalı olarak örülürler. Eğer iletken birden fazla tabakadan oluşuyorsa bitişik tabakalar birbirine ters adım yönünde örülür. İstenildiğinde DIN, BS, ASTM, CSA, NF, EN standartlarına uygun üretim yapılabilir. İletkenler, genel olarak standart ağaç makaralar üzerinde teslim edilir.

All Aluminium Conductor.

All aluminium conductors, which are used in low voltage distribution lines, are produced in accordance with TS EN 50182 standards. Conductors are stranded with seven or more wires, as concentrically. If conductors are consist of more than one layer, then they are stranded in reverse direction to each other. Upon request, conductors can be produced in accordance with DIN, BS, ASTM, CSA, NF, EN standards. Conductors are generally delivered on wooden drums.


 
aluminiumconductorsteelreinforced.jpeg
 

Çelik Özlü Alüminyum İletken.

Orta ve yüksek gerilim iletim hatlarında kullanılırlar. TS EN 50182 standartına uygun olarak alüminyum tellerden ve çinko kaplı çelik tellerden imal edilirler. İletkenler yedi veya daha fazla tellerden eş merkez tabakalı olarak örülürler. Eğer iletken birden fazla tabakadan oluşuyorsa bitişik tabakalar birbirine ters adım yönünde örülür. İstenildiğinde DIN, BS, ASTM, NF, CSA, EN standartlarına uygun üretim yapılabilir.

Aluminium Conductors Steel Reinforced.

They are used in medium and high voltage transmission lines. The aluminium wires and zinc coated steel wires are produced in accordance with TS EN 50182 standards. Conductors are stranded with seven or more wire as concentrically. If conductors are consist of more than one layer, than they are stranded in reverse direction to each other. Upon request they can be produced in accordance to DIN, BS, ASTM, NF, CSA, EN standards.

Alüminyum Alaşımlı Alüminyum İletken.

AAAC iletkenler AIMgSi alaşımlı tellerden eş merkez tabakalı olarak TS EN 50182 standartlarına uygun imal edilirler. AAAC iletkenler aynı çaptaki ACSR iletkenlere göre daha iyi korozyon direncine ve daha yüksek elektrik iletkenliğine sahiptir. İstenildiğinde DIN, BS, ASTM, NF, CSA, EN standartlarına uygun üretim yapılabilir.

All Aluminium Alloy Conductors.

AAAC conductors are produced of AIMgSi alloyed wires, as concentrically in accordance with TS EN 50182 standard. AAAC conductors have better corrosion resistance and higher electrical conductivity compared with ACSR conductors, which are in the same diameter. Upon request they can be produced in accordance with DIN, BS ASTM, NF, CSA, EN standards.