Özel parafudr çözümleriyle Birtan Elektrik uzman ve tecrübeli kadrosuyla yardımcı olmaya hazır.

We are here to help you as Birtan Electric's expert and experienced team with our special surge arrester solutions.

 

4kV 10kA Polimer Parafudr / 4kV 10kA Polymer Surge Arrester

 

Parafudrlar / Lightning Arresters


Ur : Anma Gerilimi
mcov : Maksimum Sürekli İşletme Gerilimi
steep : Dik Ak ım Darbesi Artık Gerilimi (1/20 µs-dalga)
res : Yıldırım Akım Darbesi Artık Gerilimi (8/20 µs-dalga)
OV : Ge çici Aşırı Gerilim Kapasitesi

Metal-Oksit Bazlı, Atlama Aralıksız Polimer Mahfazalı Parafudr. (ZIPOL)

ZİPOL parafudrlar, porselen mahfazalı parafudrlara göre özel etek şekli sayesinde uzun kaçak yolu mesafesi ve hafifliği sayesinde taşıma ve montajda rahatlık açısından üstün özellikleri ile kullanıcıya istenen tüm kolaylıkları temin eder. Özel tasarımla dizgilendirilmiş varistörler ve silikondan mamul polimer mahfazadan oluşan ZİPOL parafudrlar, her türlü koşulda üstün performans gösterecek elektriksel ve giziksel karakteristiklere haizdir.

Varistörler:

İmalata alınan varistörler, özel bir yöntemle dizgilendirilip gerekli fiziksel özellikler kazandırıldıktan sonra, polimer mahfazalı parafudrda kullanılacak hale getirilirler. Varistörlerin, polimer mahfaza kullanıma yönelik dizgilendirme tasarımı, parafudrun hem yüksek akım darbelerine dayanıklılığı hem de ısık karakteristiklerinin sürekliliğini temin eder.

Deneyler:

ZİPOL parafudrda kullanılan polimer mahfazalar ve varistörler imalat öncesi tek tek deneyden geçirildikten sonra, ISO-9001 Kalite Sistemi imalatı gerçekleştirilir. Komple parafudrlar daha sonra, Standart’ta öngörülen tüm imalat deneylerine tabi tutulur ve ISO Kalite Sistemi’nin tüm kriterlerini sağlayan parafudrlar sevkiyata hazır hale gelir.

Montaj:

1 - Tabandan montajlı izole kelepçesiz
2 - Metal kelepçeyle, izole kelepçe yok.
3 - Ayırıcılı ve izole kelepçeli
4 - Ayırıcılı, izole kelepçeli ve nema bağlantı parçaları ile birlikte

Hat ve toprak bağlantıları standart olarak M10 ölçüsündedir. Hat terminali klemensi 10-70 mm² alüminyum veya bakır iletken için uygundur.

 


Metal-Oxide, Gapless, Silicon Housed Surge Arresters. (ZIPOL-N)

Ur : Rated Voltage
c : Max. Continuos Operating Voltage of the Arrester
steep : Steep Current Impulse Max. Residual Voltage(1/20 µs-wave)
sw : Switching Current Impulse Max. Residual Voltage (30/60 µs-wave)
res : Lightning Impulse Current Residual Voltage (8/20 µs-wave) 
OV : Temporary Overvoltage Capability

Tests:

Our labs are capable of performing all “routine” and “acceptance” tests determined in the international standards. All varistors and polymeric housings used in ZIPOL arresters go through “routin” tests before arresters are assembled within the manufacturing processes of ISO-9001 quality management system. Complete ZIPOL arresters then undergo all routine tests according to the standards and every arrester satisfying ISO-9001 quality management system, is ready for shipment.

Installation:

1 - No insulating bracket, base-mounted
- No insulating bracket, with metal bracket
- Insulating bracket and Disconnector
- Insulating bracket, Disconnector and NEMA-mounting bracket

Standard: M10 line and earth terminals, clamp connection suitable for 16-70mm² alu. Or copper stranded-conductor.

Standards:

Governing Specifications : IEC 600099-4, TS EN 60099-4
Nominam Discharge Current (ln) : 5kA (8/20 µs-wave)
Distribution Class, Normal Duty rated Voltage ( Ur) : 6 – 36 kV rms
Pressure Relief Capability : B, 20kA rms, sym
Energy Absorption Capability : 1.5 kJ/kV 
Installation Site : Outdoor , 0-1200 mt. Altitude
Long Duration Current Impulse : 75 A, 1000 µs
High Current Impulse Withstand : 65 kA-peak (4/10 µs)
Rated Frequency : 50 Hz

The leader of the surge protection industry in Turkey, DİSAŞ now manufactures metal-oxide arresters in polymeric (silicone) housing within its ISO-9001 Quality management System certified by Turkish Standards Institution (TSE).

Polymeric Housing:

Polymeric housings, made of high quality silicone and manufactured can maintain their hydrophobicity and withstand capability against ultraviolet exposure under most severe atmospheric conditions. At the same time, their special design prevent moisture ingress thanks to their high sealing performance. ZIPOL arresters provide the user with technical advantages as compared to arresters in porcelain housing as follows;

- increased leakage distance with special sheds
- ease of transport and installation facilities by lightweight of arrester
- resistance against damages from shipping, handling and vandalism.

ZIPOL arresters, made of sprecially designed stack of varistors and silicone housing, offer both excellent protective and physical characteristics.

Varistors:

Varistors, supplied by one of the world's leading manufacturers of metal-oxide blocks, are being tested at labs upon arrival, in accordance with international standards. Varistors are then put together by means of an epoxy-based wrapping system, to form one single and rigid column of M.O. blocks. This special design not only ensures a high withstand capability against high current surges and high physical strength, but also enables to maintain the thermal characteristics over a long period of time and to keep varistors within the wrapped stack during an arrester's failure.

Ground Lead Disconnector (GLD) & Insulating Bracket (Optional)

ZIPOL arresters, if required by the client, can be equipped with a “Ground Lead Disconnector” (GLD) which prevents lockout by diconnecting a failed arrester from the system and serves as a indicating device that the failed arrester needs replacement. “Insulating Bracket” is a necessary part, when an arrester is fitted with a GLD, as it provides insulation between the arrester and ground, after GLD has operated during an arrestor failure. Insulting bracket, with increased mechanical strength due to its specially shaped sheds, can be used for mounting the arrester either with studs and nuts supplied with each arrester as standard or by using NEMA crossarm brackets, supplied optionally.


Contact us on info@birtanelektrik.com for more details and purchase needs.


AG: Anma gerilimi
TB: Parafudr tam boy
YU: Kaçak yolu uzunluğu
NA: Parafudrun net ağırlığı
YU: Atlama yolu uzunluğu
 

Parafudr Seçimi:

Metal-oksit parafudrların sağlıklı kullanımı için Anma Gerilimi (Ur) ve Marksimum Sürekli İşletme Gerilimi’nin (Umcow) doğru seçimi çok önemlidir. Metal-oksit parafudrların Maksimum Sürekli İşletme Gerilimi (Uncow) değeri, parafudra işletme ömrü boyunca sürekli uygulanabilecekşebeke frekanslı en yüksek gerilimi gösterir. Bundan dolayı, parafudra uygulanacak faz-toprak arası sürekli işletme geriliminin parafudrun Umcow değerini aşmaması gerekir.

Dağıtım Sınıfı, Metal-Oksit Bazlı, Atlama Aralıksız, DMOP Tipi Parafudr. (DMOP 5 & 10)

Standartlar:

Dağıtım Sınıfı, Normal Görev : DMOP-5
Anma Boşalma Akımı : 5 kA (8/20 µs)
Uygulanan Standart : IEC 99-4
Kullanım Yeri : Harici tip, 0-1200 m. Yükseklikte
Anma Frekansı : 48-62 Hz.

Dağıtım Sınıfı, Normal Görev : DMOP-10
Anma Boşalma Akımı : 10 kA (8/20 µs)
Uygulanan Standart : IEC 99-4
Kullanım Yeri : Harici tip, 0-1200 m. Yükseklikte
nma Frekansı : 48-62 Hz.

Metal-Oksit Parafudrlar:

Metal-oksit parafudrlar, ZnO bazlı vasilatörlerin çok yüksek değişken direnç karakteristikleri sayesinde, eski tip SİC bazlı atmala aralıklı parafudrların tersine, atlama aralıksız olarak tasarımlanmışlardır. Bu özelliği sayesinde metal-oksit parafudrlar;

- Uzun işletme ömrü
- Yüksek seviyede koruma karakteristikleri
- Yüksek hassasiyet
- Yüksek güvenilirlilik

bakımından çok üstün niteliklere sahiptirler. Atlama araklıksız tasarım, aynı zamanda, büyük hızla yükselen darbelere (dik akım darbeleri) karşı parafudrun çok kısa sürede koruma işlevini yerine getirmesini sağlar. Böylelikle Metal-oksit parafudrlar, korumakla yükümlü oldukları teçhizatın zamanla düşen izolasyon seviyelerinin daha az aşınmasına önemli katkıda bulunurlar.

DMOP Tipi Parafudr Yapısı:

A) Varistörler

DMOP-tipi parafudrlarda kullanılan Zno dirençler (varistörler), kullanım öncesi artık gerilim ve kaçak akım deneylerine tabi tutulurlar. Kullanıma alınan varistörler, özel tasarıma sahip dizginlendirme sistemi ile porselen izolatör içinetek bir sütun halinde monte edilir. Bu özel tasarım hem varistörlerin yüksek akım darbelerine karşı dayanıklılığını, hem de parafudrun ısıl karaktaristiklerinin sürekliliğini arttırmaktadır.

DMOP-tipi parafudrlarda kullanılan varistörler, hem düşük artık gerilim değerleri sayesinde korumakta olduğu cihazların izolasyonlarının daha az zorlanmasını, hem de yüksek enerji kapasiteleri ile işletmede uzun süre kullanabilme alanağını temin eden üstün özellikli ZnO dirençleridir.

B) Porselen İzolatör

Özel etek şekillerine sahip porselen izolatörler, yağmur altındaki deneylerde yüksek dayanım değerlerine sahip olup, en ağır kirlenme koşullarında bile yeterli dayanım saviyelerini sürdürürler.

C) Basınç Boşaltma

DMOP-tipi parafudrları için basınç boşaltma işlevi için özel bir tasarım geliştirerek, bu tasarımı CESI laboratuarlarında yaptırdığı tip tesisleri ile belgelemiştir. Herhangi bir nedenle arızalanmış parafudrun içinde oluşan çok yüksek sıcaklığa ve basınca sahip gazlar, bu özel tasarımda çok kısa sürede ( 1-2 milisaniye) izolatör dışına atılırlar. Böylelikle porselen izolatörün şiddetle patlaması ve çevredeki cihazlara zarar vermesi önlenmiş olur.

D) Parafudr Ayırıcısı

DMOP-tipi parafudrlar, müşteri tarafından istenmesi durumunda, parafudr ayırıcısı ile birlikte temin edilirler. Parafudr ayırıcısı, parafudr içinden (herhangi bir arıza nedeniyle) aşırı bir akım geçip parafudr arızalandığında, parafudrun sürekli olarak devrede kalması engellenmiş olur, hem de parafudrun arızalandığının uzaktan görülmesi temin edilir.

Tip Deneyleri:

DMOP-tipi parafudrların tasarımları da sahip oldukları, uluslar arası bağımsız laboratuarlardan alınmış tip test raporları ile kanıtlanmaktadır. Söz konusu tip test raporları;

1) Porselen izolatörün yalıtım dayanıklılık deneyleri
) Varistörlerin elektriksel karakteristiklerini
) Komple parafudrun basınç boşaltma deneylerini
) Parafudr ayırıcısının çalışması deneylerini

Kapsayarak, metal-oksit parafudru oluşturan tüm elemanların birlikte veya tek tek uluslar arası standartlara uygunluğunu kanıtlar.

Kalite Kontrol:

DMOP-tipi parafudrlar ve bunları oluşturan varistörler, İSO-9002 Kalite Sistem Belgesi çerçevesinde, IEC 99-4 standartına uygun oalrak aşağıdaki imalat deneylerine tabi tutulurlar.

1) Anma boşalma akımında artık gerilim deneyi
) Referans gerilimi deneyi
) Kaçak akım (rezistif ve kapasitif bileşenler) deneyi
) Kısmi boşalma seviyesi ölçümü
) Mahfaza kaçağı deneyi

Bu deneylere ait sonuçları kapsayan rapor müşteriye malzeme ile teslim edilir.

Parafudr Montajı:

DMOP-tipi parafudrlar direklere veya binalara, parafudrla birlikte verilen kelepçe ile monte edilirler. Parafudrun toprak terminaline yakın izolatörlerin etekleri arasındaki kısma monte edilecek kelepçeler topraklanmalıdır. Müşteri tarafından istenmesi durumunda, parafudrlar mesnet tipi bağlantıya uyacak donanıma sahip “özel ayaklı tip” olarak da temin edilebilirler. Bu durumda parafudrla birlikte kelepçe ve ayırıcı kullanılmasına gerek yoktur.


- Long Duration Current Impulse : 250 A-peak 2000 µsec.
- TOV Capability : Duration; 1 sec : TOV = 1.55 x Umcov
- Duration; 10 sec : TOV = 1.5 x Umcov
- High Current Impulse Withstand : 100 kA-peak (4/10 µs.)
- Pressure Relief Capability : 20 kA rms, sym

Ur : Rated Voltage
Umcov : Max. Continuos Operating Voltage of the Arrester
Usteep : Steep Current Impulse Max. Residual Voltage
Usw : Switching Current Impulse Max. Residual Voltage
Ures : Lightning Impulse Current Residual Voltage (8/20 µs-wave)
OV : Temporary Overvoltage Capability

Quality Assurance:

Already established rules of extensive quality control in our production lines easily met the requirements of ISO-9002 certified by Turkish Standards Institution (TSE) since 1996. Metal-Oxide varistors are purchased from one of the world's largest varistors manufacturers and they are tested as disaş laboratories upon arrival. The varistors receice 100% routine tests before assembly into an arrester. According to the results of these tests, each varistor is selected for final assembly based on residual voltage, to assure the residual voltage of the complete arrester will not exceed standard values. Final assembly, all routine tests required by IEC 99-4 are performed on each arrester. Only the accepted complete arresters continue on for final packaging and shipping.

Arrester Mounting:

Standard Suppy: The standard supply of DMOP arrester's nuts & bolds are made of hot-dip galvanized steel. DMOP arresters with rated voltage 30 kV or above are equipped with broad fixing beackets, whereas those with rated voltage below 30 kV are equipped with narrow fixing brackets. A flexable earth connection cable, located between the arrester's lower cap and fixing bracket will provide the user an easy connection of the arrester to the ground.

Optional Devices: If required, DMOP-type arresters can be supplied with a Ground Lead Disconnector (GDL) device. GLD can easily be assembled at the ground terminal of the arrester. If a base-mounting system is required for DMOP type arresters, they would be suppiled with a “Special Base”. For “base mounting” DMOP arresters GLD and fixing brackets are not used. If NEMA-mounting bracket is required, DMOP typr arresters can be supplied with brackets. These are also made o hot-dip galvanized steel.

Distribution Class, Gapless, Metal-Oxide, DMOP Type Surge Arresters (DMOP 5 & 10)

Standards:

Nominal Discharge Current : 5 kA (8/20 µs)
Distribution Class, Heavy Duty : DMOP-10
Nominal Discharge Current : 10 kA (8/20 µs)
Governing Specification : IEC 99-4
Installation Site : Outdoor, 0-1200 m. Altitude
Rated Frequency : 48-62 Hz.

Nominal Discharge Current : 10 kA (8/20 µs)
Distribution Class, Heavy Duty : DMOP-10
Nominal Discharge Current : 10 kA (8/20 µs)
Governing Specification : IEC 99-4
Installation Site : Outdoor, 0-1200 m. Altitude

Rated Frequency : 48-62 Hz.

Metal Oxide Arresters:

 

For arresters of type DMOP-5 and DMOP-10, our works with one of the world's leading suppliers of metal-oxide blocks. The arresters are manufactured under a technical co-operation afreement, whereby blocks are imported and the complete arresrters are then assembled and tested in our own plant. The quality of the varistors are guaranteed by design test reports from independent international laboratories, together with the qulity assurance system of the supplier. Meanwhile the varistors are also being testedat our own laboratories upon arrival. The use of highly non-linear metal oxide varistors permits the elimination of the internal series gap structure. The metal-oxide blocks combine protective characteristics with steady state performance to maximize protection over many years of service. The varistors are put together by means of an epoxy-based wrapping system to from one single and rigid column of metal-oxide blocks. This special design not only ensures a higher reliability against high current surges, but it also enables the arrester to establish an increased steady-state performance.

Performance & Application:

The gapless design means improved response to surges with fast rates of rise (i.e. Steep current surges). The stabilitiy of the protective characteristics of “DMOP” results in more consistent protection. This becomes increasingly important as equipment insulting capabilities degrade with time. Metal-Oxide arresters “Maximum Continuous Operating Voltage” (MCOV) designates the maximum power frequency voltage that may be applied continuously through the arrester in service. Selection of the appropriate DMOP-rated voltage is made on the basis that the maximum line-to-ground voltage on the system does not exceed the MCOV of the arrester.

Reliability:

Rigid quality control standards ensure that all material conforms to exacting engineering specifications. Each complete arrester is subjected to seal leakage test to ensure the integrity of the sealing system and electrical tests to measure leakage current (resistive and capacitive components), reference voltage and partial discharge level of arrester.

All above mentioned tests are performed on each complete arrester according to IEC 99-4.

Pressure Relief:

This unique design enables the arrester to strike out the internal arc ( in the case of a high surge due to a fault) within 1 millisecond, even for an arrester with the longest unit o the porcelain housing. Type test are performed at the highest current level of pressure relief class (i.e. At 16kA rms for DMOP-5 kA, at 20 kA mrs for DMOP-10 kA arresters). The performances are documented by design test reports from CESI laboratories in Italy.

Ground Lead Disconnector (GLD):

If required, DMOP-5 and DMOP-10 arresters can be supplied with a GLD device. GLD helps prevent line lockout by disconnecting a failed arrester from the system and serves as an indicating device that the failed arrester needs replacement. The GLD that with its “DMOP” model arresrters is the only disconnector on the world which has a design test report from an independent international laboratory (CESI) for its operation. GLD has to be earthed through the earth connection cable that is normally supplied with DMOP arresters.