Birtan Elektrik'e Genel Bakış.

About Birtan Electric.

Birtan Elektrik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, 10.000'den fazla ürün ve sektöründeki en iyi markalarıyla 2011'de kurulmuş olup; sektöründe üretici, ithalatçı, ihracatçı, distribütör ve toptancı firma olarak hizmet vermektedir. Firmamız ürün çeşit ve kalitesini müşteri odaklı çalışma stratejisiyle güçlendirmeye devam etmektedir. 

Elektrik malzemeleri üretimi, ithalatı, dağıtımı ve toptan satışı konusunda 40 yıldır tecrübesi olan kadrosuyla Birtan Elektrik her müşteriye özel çözümler sunmaktadır. İş kolunda üretim dışında toptan elektrik malzemelerinin ithalatı ve yurt dışına ihracatı bulunmaktadır. İhracat yapılan ülkeler arasında; Afganistan, Irak, İran, Libya, Kamerun, Kosova, Türkmenistan, Kolombiya ve Gürcistan bulunmaktadır. Ülkemizde ise elektrik üreten santraller, elektrik dağıtımı yapan şirketler, ağır sanayi fabrikaları, toptan ve perakende elektrik firmaları ve son kullanıcıya hizmet vermektedir.

Birtan Elektrik, diğer grup firmalarıyla beraber elektrik sektörünün lider kuruluşlarından biridir.

Birtan Electric Ltd, with more than 10.000 products and with its best brands was established in 2011; serving as a manufacturer, importer, exporter, distributor and wholesaler company in electricity sector. Our company continues to strengthen its product variety and quality with its customer oriented working strategy.

Birtan Electric offers customized solutions for its customers with its 40 years experience in manufacturing, importing, distributing and selling electrical equipments. Apart from production in the business sector, there are importing and exporting of electrical materials. Among the countries exported: Afghanistan, Iraq, Iran, Libya, Cameroon, Kosovo, Turkmenistan, Colombia and Georgia. In Turkey business, electricity producing power plants, electricity distribution companies, heavy industry factories, wholesaler, retailer companies and consumers are the main buyers.

Birtan Electric, together with other group companies, is one of the leading companies of the Turkish electricity sector.


Vizyonumuz.

Our Vision.

Hizmet kalitemizle sektörde farklılaşma stratejisiyle sektörde önemli bir oyuncu olmak.

To be an important player in the sector with the differentiation strategy in the sector with our service quality.


Misyonumuz.

Our Mission.

Sürdürülebilir büyümeyi sağlayan iş ortaklarımızla beraber marka ve katma değeri yaratmak hedefimizdir.

Our goal is to create a brand added value together with our business partners who provide sustainable growth.


Yönetimden Mesaj.

2019 yılı için öncelikle herkese sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl dilerim. Geçtiğimiz 2018 yılı şirketlerimiz için her anlamda başarılı bir yıl oldu diyebilirim. Ülkemizin içinde bulunduğu konjonktür durum her firmayı negatif anlamda etkiledi fakat en hızlı bir biçimde toparlanmak bizim için en önemlisiydi. 2018 yazında yaşadığımız kur şokuna rağmen firmalarımız önceki yıllara göre başarılı bir şekilde performansını arttırmış olup, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmiştir.

Önceki yıla göre 2018 yılında %80 büyüme gerçekleştirdik.

2019 için de istikrarımızı iş ortaklarımızla beraber devam ettirmeyi planlamaktayız.

Herkese başarılı bir yıl dilerim.

Birtan ÖDEK / Yönetici Ortak

IMG_0071.jpg

A Message From The Board.

First of all, I wish everyone a healthy, happy and successful year for 2019. Last year was a successful year for our companies. The conjuncture situation in our country negatively affected every single company in Turkey, but the rapid recovery was the most important thing for us. Despite the currency shock we have experienced in the summer of 2018, our companies have successfully increased their performance compared to previous years and have continued to grow steadily.

We achieved 80% growth in 2018 compared to the previous year.

We plan to maintain our stability together with our business partners for 2019.

I wish everyone a successful year.

Birtan ÖDEK / Managing Partner